Dodatkowe koszty kredytu mieszkaniowego

Decydując się na zakup nieruchomości, jej nabywca jest zobowiązany dokonać zapłaty ustalonej przez sprzedającego ceny. Jeśli nie posiada zgromadzonych odpowiednich środków, bardzo często stosowanym rozwiązaniem jest kredyt mieszkaniowy. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wiąże się to z pewnymi dodatkowymi kosztami.

Jakie dodatkowe koszty mogą obciążyć kredytobiorcę?

Zgłaszając się do instytucji z wnioskiem o udzielenie kredytu, klient powinien być świadomy, że może czekać go poniesienie różnego rodzaju kosztów okołokredytowych. Może to być np. opłata przygotowawcza, naliczona za sporządzenie oferty. Inną, bardzo często stosowaną nawet w przypadku mniejszych kredytów, jest jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu. Niekiedy warunkiem udzielenia kredytu bywa zawarcie umowy ubezpieczeniowej. Inną, potencjalnie kosztotwórczą czynnością, jest wycena nieruchomości. O ile wykona ją bank, przeważnie nie generuje kosztów dla klienta. Jeśli jednak konieczna jest opinia rzeczoznawcy majątkowego, koszt ten z reguły obciąża potencjalnego kredytobiorcę.

Prawne regulacje dotyczące kosztów okołokredytowych

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23.03.2017 r. częściowo reguluje kwestię dodatkowych produktów np. kart kredytowych, rachunków bankowych czy produktów ubezpieczeniowych. Dotychczas były one często niejako obowiązkowym dodatkiem przy podpisywaniu umowy o kredyt mieszkaniowy. Ustawa wprowadza zakaz dokonywania sprzedaży wiązanej tzw. cross sell, usług finansowych przy zawieraniu umowy kredytu hipotecznego. Nie dotyczy to jednak bezpłatnie prowadzonych rachunków celowych do spłaty rat kredytu. Kredytodawca może również wymagać od klienta posiadania umowy ubezpieczenia dotyczącej umowy o kredyt mieszkaniowy, jednocześnie informując go o możliwości wyboru oferty dowolnego ubezpieczyciela, przy zachowaniu zakresu wymaganemu przez kredytodawcę.