Wniosek kredytu hipotecznego – co powinno poprzedzić jego złożenie

Dla wielu osób wcześniej niezwiązanych z metodologią zaciągania kredytu na zakup domu, wniosek kredytu hipotecznego (a w zasadzie jego złożenie) jest czynnikiem decydującym. Niestety nie jest to prawda. Samo złożenie wniosku należy poprzedzić szeregiem kroków, które są niezbędne do jego wypełnienia.

Analiza finansowa i oferty banków

Zanim Wnioskodawca wypełni wniosek kredytu hipotecznego, powinien dokładnie wiedzieć, jaką kwotę chce zaciągnąć na zakup domu, lub mieszkania. Przy tej analizie warto wesprzeć się kalkulatorami kredytowymi, które w uproszczony sposób przedstawią ewentualne koszty i wysokość hipotetycznej raty. Należy pamiętać, by przy tej analizie uwzględnić również lata przyszłe, a więc możliwość ewentualnego wzrostu stóp procentowych i miesięcznej wysokości raty.

W tym celu warto sprawdzić różnice między ratą stałą i malejącą oraz skorzystać z kalkulatora odsetek hipotecznych.

Wniosek kredytu hipotecznego – dokumentacja

Kolejnym krokiem jest zebranie odpowiedniej dokumentacji, która będzie dołączona do wniosku o kredyt. Dokumenty te dotyczyć będą uzyskiwanych przez nas dochodów, ewentualnych zobowiązań, aktualnego stanu zatrudnienia i zabezpieczenia kredytu. Najwięcej trudności przyniesie najprawdopodobniej dokumentacja związana z zabezpieczeniem zobowiązania. Mowa tu zwłaszcza o odpisach z ksiąg wieczystych, dokumentach poświadczających sytuację prawną potencjalnej hipoteki i ewentualnych obciążeniach, które mogą na niej ciążyć.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule – Jakie dokumenty trzeba dołączyć do kredytu hipotecznego.

Opłaty dodatkowe i wybór banku

Złożenie wniosku o kredyt hipoteczny należy poprzedzić wyborem konkretnego banku (lub banków) i policzeniu wszystkich kosztów związanych z uruchomieniem kredytu. W międzyczasie warto też zwrócić uwagę na nasz wkład własny, który powinien wynosić co najmniej 10 procent wartości całego zobowiązania. Jeśli spełniamy wszystkie te obostrzenia, wybieramy ofertę najkorzystniejszą dla siebie.

Dopiero po wyborze danej oferty wypełniamy i wysyłamy do banku wniosek kredytu hipotecznego. Jeśli banki podejmą co do niego pozytywną decyzję, pora porównać ze sobą poszczególne ich oferty.